Hizmet Sözleşmesi


Bagajindayerac olarak, Amerika’dan gelen yolcularla, Amerika’dan ürün getirtmek isteyen sponsorları buluşturan bir platformuz.


İşbu “Hizmet Kullanım Şartları” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.), aşağıda nitelikleri belirtilen (site, web uygulaması, içerik, ürün ve hizmetler ile birlikte bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır.) Uygulama’nın kullanımı için gerekli şartlar, tarafların yükümlülükleri, çeşitli sınırlamalar ve istisnalar, geçerli kanunlara ve yönetmeliklere uyma sorumlulukları ve ihtilafların yargı yetkisi ve çözüm yolları ile ilgili önemli bilgileri içermektedir. Uygulama’yı bir hesap ile veya bir hesap olmadan kullandığınıza veya Uygulama’ya erişim sağladığınıza bakılmaksızın, Uygulama’nın herhangi bir bölümüne erişerek veya herhangi bir bölümünü kullanarak, Sözleşme’yi ve dahil edilmiş tüm belgeleri kabul etmiş olursunuz. Bu koşullar ile Sözleşme’ye bağlanmayı kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Uygulama’ya erişim sağlamayınız ve Uygulama’yı kullanmayınız.


Özellikle, kullanıcılar ilgili ülkelerinde kanunların nasıl işlediğini anlamalıdırlar. Bazı ülkeler, Sponsorun ve Yolcunun belirli ürünleri satın almasını veya göndermesini kısıtlayan veya tamamıyla yasaklayan kanunlara sahiptirler. Bu nedenle gönderim sağlanan veya alıcı ülkenin bütün kanunları ve düzenlemelerine uymanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.


Uygulama’yı bir hesap ile veya bir hesap olmadan kullandığınıza veya Uygulama’ya erişim sağladığınıza bakılmaksızın, Uygulama’yı kullanarak; herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanunu, belirli ürünler için geçerli olabilecek vergi kanunları ve yönetmelikler dahil olmak üzere herhangi bir yasal düzenlemeyi, tarifeyi veya vergiyi ihlal etmeyeceğinizi; alıcı ülkenin ilgili ihracat, ithalat ve vergi kanunları ile ilgili yasal düzenlemelerine tam olarak uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle Bagajindayerac kullanan Yolcular ücretlendirmeye, ilgili ülkenin Gümrük Vergisine bağlı ilgili vergilerini de dahil edeceklerdir. Tüm bagajindayerac yolcularına satın alımlarını bildirmeleri ve varış noktalarına varmaları üzerine ilgili kontrol noktalarında geçerli olan ilgili vergileri ödemeleri önemle hatırlatılır.


Uygunluk


Uygulama, yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilere ve geçerli kanun uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler oluşturabilen ve aşağıda açıklandığı gibi geçerli bir hesap oluşturabilen kişilere yöneliktir. Eğer 18 yaşın altındaysanız, Uygulama’yı sadece bir ebeveyn veya vasi ile birlikte kullanabilirsiniz. Uygulama’ya 18 yaş altındaki küçüklerin erişmesine ve kullanmasına yalnızca 18 yaş ve üzeri hesap sahibinin açık izni ile izin verilir. Uygulama’ya erişim sağlayarak veya Uygulama’yı kullanarak, bunun için uygun olduğunuzu, gerekli tüm izinleri edindiğinizi, Uygulama’yı yasal amaçlar için ve Sözleşme’ye uygun olarak kullanacağınızı kabul ve beyan edersiniz. İşbu Şartları bir şirket veya başka bir tüzel kişilik adına kabul ederseniz, bu şirketi veya diğer tüzel kişiliği işbu Sözleşmeye ve şartlara bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.


Tanımlamalar


“Bagajındayeraç İçerik” Bagajındayeraç’ın, Üye hariç üçüncü bir taraftan lisanslanan herhangi bir İçerik dahil olmak üzere; Uygulama boyunca kullanım için hazır bulundurduğu tüm İçerikler anlamına gelir.


“Toplu İçerik” Üye İçeriği ve Bagajındayeraç İçeriği anlamına gelir.


“İçerik” metin, grafik, resim, müzik, yazılım (Uygulama hariç), ses, video, bilgi veya diğer materyaller anlamına gelir.


“Sponsor” Denizaşırı ürün(ler) ile ilgili talepleri Uygulama üzerinden gönderen, Üye veya Yolcu ile irtibat kuran ve kararlaştırılan ücret karşılığında ürünleri ulaştırmasını isteyen Üye anlamına gelir. Sponsor, istekli olarak sözleşmeler akdeder, ürün sipariş etme işini üstlenir, kendi takdirinde işleri bitirir ve Uygulama aracılığıyla ürün alışverişinin başladığı an ile bitirildiği an arasındaki sürede meydana gelen herhangi bir hata, güven ihlali ve sahtekârlık için Bagajındayeraç’ı herhangi bir yükümlülükten muaf tutar.


“Yolcu” Seyahat planlarının bir listesini oluşturan ve Sponsor ile anlaşma yapılması üzerine bir ürünü ilgili Sponsor’a veya belirtilen toplama merkezine Uygulama aracılığıyla karşılıklı anlaşma kararlarında mutabık kalınan şekilde ve mutabık kalınan ücret karşılığında, gönüllülük esasına bağlı olarak taşımaya istekli olduğunu onaylayan bir Üye anlamına gelir. Bir Yolcu istekli olarak sözleşmeler akdeder, ürün sipariş etme ve ulaştırma işini üstlenir, kendi takdirinde işleri bitirir ve Bagajındayeraç’ı vergi beyanının yapılmaması, yasaklanmış kalemlerin getirilmesi gibi vergi ve gümrük mevzuatındaki ihlallerden ve tüm diğer yasal yükümlülüklerden muaf tutar. Yolcu aynı zamanda Uygulama aracılığıyla ürün alışverişinin başladığı an ile bitirildiği an arasındaki sürede meydana gelen herhangi bir hata, güven ihlali ve sahtekârlık için Bagajındayeraç’ı herhangi bir yükümlülükten muaf tutar.


“Anlaşma” Bir Sponsor ve bir Yolcu arasında ürün talebine ve bu talebe ilişkin yolcu ücretine dair yapılan anlaşma anlamına gelir.


“Seyahatler” Bir Yolcu tarafından bir seyahat planının paylaşılması anlamına gelir.


“Üye” Yolcu ve Sponsor dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Bagajındayeraç hesap kaydını tamamlayan (kaydolma veya oturum açma) kişi anlamına gelir.


“Üye İçeriği” Bir Üyenin Uygulama aracılığıyla kullanım için hazır bulundurulmak üzere; gönderdiği, yüklediği, yayınladığı, sunduğu veya ilettiği tüm İçerik anlamına gelir.


“Vergi” veya “Vergiler” Herhangi bir satış vergisi, katma değer vergisi (KDV), mal ve hizmet vergisi, diğer benzer, dolaylı, stopaj ve kişisel veya kurumsal gelir vergisi anlamına gelir. Bagajındayeraç, her bir Yolcu’nun, Uygulama aracılığıyla irtibat kurulan Sponsor’a ulaştırma hizmeti vermek amacıyla ürün taşırken gittiği ve döndüğü ülkenin vergi kurallarını anlamasını, farkında ve dikkatli olmasını gerektirir. Yolcu’nun, Uygulama aracılığıyla bir iş anlaşması yaparken Sponsor’a gümrük vergisi, vergi bedelleri ve diğer vergiler ile ilgili maliyetleri ücretlendirmesi ve ortaya çıktıkça bunları ödemesi beklenir.


Hesap Oluşturma ve Sorumluluk


Uygulama’ya erişim sağlamak veya Uygulama’yı kullanmak ve bu kapsamda hizmetlerimizden faydalanmak için, hesaba geçerli bir biçimde kaydolmanız ve Üye olmanız gerekmektedir. Bir Üye hesabı oluşturmak için bir parola korumalı hesap (“Hesap”) oluşturmanız gerekmektedir.


Hesap kayıt sürecinde ve Uygulama’yı kullandığınız tüm diğer zamanlarda doğru, güncel ve tam bilgi sağlamaktan ve temin ettiğiniz bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa bizi bilgilendirmekten sorumlu olacaksınız.


Uygulama’yı kullanıyorsanız, hesabınızın ve şifrenizin gizliliğini korumaktan ve bilgisayarınıza ve mobil cihazlarınıza erişimi kısıtlamaktan sorumlu olacaksınız ve uygulanan kanunların izin verdiği ölçüde hesabınız ve şifreniz altında gerçekleşen tüm faaliyetler için sorumluluğun sadece size ait olduğunu kabul ediyor olacaksınız. Bagajındayeraç, Hesabınızın yetkisiz bir biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.


Bagajındayeraç Hesabınızdaki Profil alanından kişisel bilgilerinizi inceleyebilir, güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Bagajındayeraç Hesabınızı güncellemek/değiştirmek isterseniz, bunu hesabınıza giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Bagajındayeraç hesabınızı tamamen iptal etmek/devre dışı bırakmak isterseniz [email protected] e-posta adresinden Bagajındayeraç uygulamasına bir mesaj göndermelisiniz.


Lütfen Bagajındayeraç Hesabınızın iptal edilmesi durumunda dahi Sponsor-Yolcu iletişimlerinin ve benzer materyallerin, tarafınızca gönderilen herhangi bir değerlendirme, geri dönüş veya ürün liste bilgisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteye veya Hizmetlere gönderdiğiniz herhangi bir içeriğin kullanıcı adınız ile ilişkili olarak Sitede kamuya açık olarak bulundurulmaya devam edeceğini, silmek veya size iade etmek için hiçbir sorumluluğumuzun bulunmadığını dikkate alınız.


Kullanıcılar Bagajındayeraç’ın, uygulanan kanunların veya işbu Sözleşme’nin şartlarının ihlal edilmesi veya herhangi bir nedenle; Uygulama’ya erişimlerini, herhangi bir zamanda derhal sonlandırma, hizmet vermeyi reddetme, hesapları sona erdirme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Bagajındayeraç hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımından haberdar olursanız veya bundan şüphe duyarsanız veya şifrenizin ifşa edilmesi veya kaybolması ve Bagajındayeraç hesap bilginizin çalınması gibi herhangi bir bilinen veya şüphelenilen güvenlik ihlali durumunda ile karşılaşırsanız, ihlalden Bagajındayeraç’ı zamanında haberdar etmeniz gerekir.


Bagajındayeraç, Hesabınızın yetkisiz kullanımını engellemek veya devre dışı bırakmak için derhal önlem alacaktır ve güvenlik ihlali durumlarına bağlı olarak yeni bir hesap açmanıza izin verebilecektir.


Uygulamanın Kullanımı, Anlaşmanın Onayı ve Kabulü


UYGULAMA’YA ERİŞEREK VEYA UYGULAMA’YI KULLANARAK VEYA SİTEDEN HERHANGİ BİR İÇERİK İNDİREREK VEYA SİTEDE HERHANGİ BİR İÇERİK YAYINLAYARAK, SİTEYE VE UYGULAMA’YA KAYIT OLUP OLMADIĞINIZA BAKILMAKSIZIN İŞBU ŞARTLARI VE REFERANS YOLUYLA SÖZLEŞMEYE DAHİL EDİLEN GİZLİLİK POLİTİKASI’NI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ VE TÜM BU ŞARTLARA BAĞLI KALMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİRSİNİZ. İŞBU ŞARTLARI KABUL ETMEZSENİZ BU DURUMDA SİTEYİ, UYGULAMAYI, HİZMETLERİ VEYA TOPLU İÇERİĞİ KULLANMA VEYA BUNLARA ERİŞİM SAĞLAMA HAKKINA SAHİP OLMAZSINIZ.


İşbu Şartlar, sizlerin Uygulama’yı ve tüm Toplu İçeriği (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanımınızı ve bunlara erişiminizi yönetir ve siz ve Bagajındayeraç arasında bağlayıcı bir yasal sözleşmeyi teşkil eder. Lütfen, www.bagajindayerac.com adresinde bulunan ve referans yoluyla işbu Sözleşmeye dahil edilen Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okuyunuz.


Uygulama, Sponsor ile Yolcu’nun kararlaştırılan nihai ücret üzerinde karşılıklı rıza göstermesi ile, Sponsor’un denizaşırı ülkelerden ürünler seçebildiği, Yolcu’nun da seçilen bu ürünleri denizaşırı ülkelerden satın almayı ve getirmeyi kabul ettiği bir mobil ve web platformundan oluşur.


Bagajındayeraç yukarıda bahsi geçen ürünlerin bir ulaştırma acentesi, perakendecisi veya distribütörü değildir. Aynı zamanda Üyeler kendilerinin yalnızca Bagajındayeraç’ın kullanıcıları olduklarını ve çalışanları, ortak girişimleri, ortakları veya acenteleri olmadıklarını kabul ve teyit ederler. Bagajındayeraç’ın Sponsorların ve Yolcuların davranışları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Üyeleri veya aralarındaki ilişkileri veya bu ilişkilerin konusunu kontrol etme hakkına sahip değildir ve kontrol etmez. Uygulama’ya üye olarak, Uygulama’yı kullanarak veya Uygulama’ya erişim sağlayarak Bagajındayeraç’ın; ÜYELERİN ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İLİŞKİYE VEYA ANLAŞMAYA TARAF OLMADIĞINI VE SÖZ KONUSU İLİŞKİNİN SADECE ÜYELER ARASINDA OLDUĞUNU KABUL VE TEYİT ETMİŞ OLURSUNUZ. AYRICA, Bagajındayeraç AÇIKÇA YAZILI ŞEKİLDE KABUL ETMEDİĞİ SÜRECE, ÜRÜN VEYA HİZMETİN TEKLİF EDİLMESİNİN, SATILMASININ, SATIN ALINMASININ, GETİRİLMESİNİN, SAĞLANMASININ VEYA ÜCRETLENDİRİLMESİNİN Bagajındayeraç’ın GÖREVİ OLMADIĞINI KABUL VE TEYİT EDERSİNİZ.


Bagajındayeraç olarak, Üyeler arasında düzenlenen ilişkiye konu herhangi bir ürünün mevcudiyeti, kalitesi, güvenliği, uygunluğu, ücreti veya yasalara uygunluğu üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamakta olup, bunları garanti etmiyoruz.


BU NEDENLE HER ZAMAN İÇERİK KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER, HİZMETLER VEYA ÜYELER ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İLİŞKİ İÇİN GEÇERLİ OLABİLECEK TÜM İLGİLİ YEREL VE ULUSLARARASI KANUNLARI VE TÜM YASAL DÜZENLEMELERİ ANLAMANIN, BUNLARA BAĞLI OLMANIN VE UYMANIN SİZİN SORUMLULUĞUNUZ OLDUĞUNU VE Bagajındayeraç’ın SORUMLULUĞU OLMADIĞINI KABUL VE TEYİT ETMİŞ OLURSUNUZ.


Kullanıcı Davranışı


İşbu Sözleşme ile kullanıcıya sadece Uygulama’ya işbu Sözleşme’ye uygun olarak giriş yapma veya erişim sağlama hakkı verilmektedir. İşbu Sözleşme’de açıkça düzenlenmiş olanlar dışında başka bir lisans veya hak verilmemektedir. Bu nedenle Uygulama’yı sadece Bagajındayeraç’ın sunduğu ve işbu Sözleşme’nin izin verdiği şekilde kullanabilir, erişim sağlayabilirsiniz. Uygulama’yı bir hesap ile veya bir hesap olmadan kullandığınıza veya Uygulama’ya erişim sağladığınıza bakılmaksızın, herhangi bir şekilde erişim sağlayarak, araştırma yaparak veya Uygulama’yı kullanarak: aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama üzerinde herhangi bir işlem yapamazsınız.


Kullanıcı,


a. Uygulama’yı tamamen veya kısmen kopyalamaya;

b. Uygulama’yı tamamen veya kısmen tersinden derlemeye, tersine mühendislik yapmaya veya tersine birleştirmeye;

c. Uygulama’ya erişim için otomatik bir sistem kullanmaya ya da bunu devreye almaya (hiçbir sınırlama olmaksızın “robotlar” ve “örümcekler” de dahil olmak üzere);

d. Uygulama’yı üçüncü taraflara dağıtmaya, ifşa etmeye, pazarlamaya, kiralamaya veya aktarmaya;

e. Uygulama’yı devretmeye (satış, tekrar satış, lisans, alt-lisans, karşıdan yükleme ile ya da başka şekilde) ve/veya tahsis etmeye;

**f. Uygulama’da yer alan İçeriklerin veya 3. Taraf İçeriklerinin, tedarikçilerinin her türlü telif hakkını veya mülkiyet bildirimlerini veya açıklamalarını kaldırmaya;

g. Uygulama’yı değiştirmeye, türev işlerini yaratmaya ya da uyarlamaya,

h. Uygulama’nın güvenlik ile ilgili özellikleri ya da herhangi bir İçerik’in kullanımı ya da kopyalanmasını önleyen ya da kısıtlayan özelliklerin çevresinden dolaşmaya, bunları devre dışı bırakmaya ya da başka şekilde bunlara müdahale etmeye, zarar vermeye,

i. Uygulama’yı işbu Sözleşme ile izin verilenden başka amaçlarla kullanmaya; hiçbir surette yetkili değildir.


Uygulama’yı bir hesap ile veya bir hesap olmadan kullandığınızda veya Uygulama’ya erişim sağladığınızda;


● Başka birisinin Hesabını kullanmayacağınızı, kendinizi, kimliğinizi veya kalifikasyonlarınızı ya da işlemlerinizi yanlış tanıtmayacağınızı;


● Uygulama’yı, işbu Şartlar ile açıkça izin verilmeyen herhangi bir ticari amaç veya diğer amaçlar için kullanmayacağınızı, Bagajındayeraç’ın işi veya amacı ile tutarlı olmayan herhangi bir faaliyeti üstlenmeyeceğinizi veya böyle herhangi bir faaliyet ile meşgul olmayacağınızı,


● İşbu Şartlar ile açıkça izin verilmeyen amaçlar için Uygulama üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi kopyalamayacağınızı, saklamayacağınızı, bunun dışında bu bilgilere erişmeyeceğinizi;


● Fikri mülkiyet, gizlilik, alenilik veya sözleşmeden doğan hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişinin veya kuruluşun haklarını ihlal etmeyeceğinizi;


● Virüslerin, cancelbot programının, Trojan atlarının, zararlı kodların, sel internet paketi araştırıcılarının, hizmet engelleme saldırılarının, paket veya IP yanıltıcı, sahte yönlendirme veya elektronik posta adres bilgisi veya benzer yöntemlerin ve teknolojinin kullanılması dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’ya müdahale etmeyeceğinizi veya onlara zarar vermeyeceğinizi;


● Uygulama’yı, istenmeyen ticari e-posta (“spam”) veya özel bir meskende konaklamak ile ilgili olmayan reklamların dağıtılması ile bağlantılı olarak kullanmayacağınızı;


● Uygulama’yı, izin olmaksızın diğerlerinin fotoğraflarını, kişisel irtibat bilgilerini veya kredi kartı, banka kartı, arama kartı veya hesap numaraları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başka kişiye veya kuruluşa dair herhangi bir bilgiyi iletmek, dağıtmak, yayınlamak veya sunmak için kullanmayacağınızı;


● Bir Bagajındayeraç Yolcusu ve Sponsoru olarak Sitemizin, Uygulamamızın veya Hizmetlerimizin başka bir kullanıcısını “gizlice izlemeyeceğinizi” veya taciz etmeyeceğinizi ya da bu kullanıcı hakkında her tür kişiyi tanımlayıcı bilgiyi toplamayacağınızı veya saklamayacağınızı;


● Sponsorun taşıma talebi veya Yolcunun Site kullanımı veya Seyahatler ile ilgili soru sorma dışında herhangi bir amaç için bir Sponsor veya Yolcu ile irtibat kurmayacağınızı;


● Bir Sponsor veya Yolcu bulmak için Uygulama’yı kullanıp, daha sonra Bagajındayeraç’ın Hizmetleri temini ile ilgili herhangi bir Hizmet Ücreti ödeme yükümlülüğünü engellemek için Uygulama’dan bağımsız bir İş Anlaşmasının kaydını tamamlamayacağınızı;


● Bir Yolcu olarak yanlış veya yanıltıcı fiyat bilgisi içeren herhangi bir Liste sunmayacağınızı veya itibar etmeyi amaçlamadığınız bir fiyat ile herhangi bir Listeyi sunmayacağınızı;


● Herhangi bir kanunu ihlal eden, kötüye kullanan veya çiğneyen, (i) Bir üçüncü tarafın patenti, telif hakkı, ticari markası, ticari sırrı, manevi hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları, veya alenilik ya da gizlilik haklarını; (ii) herhangi bir geçerli kanunu veya yönetmeliği ihlal eden, veya ihlal edecek ya da bir hukuki sorumluluk doğuracak herhangi bir davranışı teşvik eden; (iii) hileli, yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı olan; (iv) küçük düşürücü, müstehcen, pornografik, kaba veya saldırgan olan; (v) herhangi bir bireye veya gruba karşı ayrımcılığı, yobazlığı, ırkçılığı, nefreti, tacizi veya zarar vermeyi destekleyen; (vi) şiddete eğilimli veya tehdit edici veya herhangi bir kişiyi tehdit edici şiddet ve eylemleri destekleyen; veya (vii) yasadışı ya da zararlı faaliyetleri veya maddeleri teşvik eden herhangi bir İçeriği göndermeyeceğinizi, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, sunmayacağınızı veya iletmeyeceğinizi;


● Doğrudan veya dolaylı olarak, tek veya çoklu indirmelerde, bir koleksiyonu, derlemeyi, veri tabanını, dizini veya benzerlerini, botlar, emekleyiciler veya örümcekler aracılığıyla manuel yöntemler ile veya başka türlü oluşturmak veya derlemek için Sitemizden, Uygulamamızdan veya Hizmetlerimizden sistematik olarak veri veya diğer içerikleri almayacağınızı;


● Bagajındayeraç’ın açık yazılı rızasını almaksızın, Uygulama içerisinde yer alan herhangi bir münferit unsuru, Bagajındayeraç’ın adını, herhangi bir Bagajındayeraç ticari markasını, logosunu ve diğer sahibine özel bilgileri veya herhangi bir sayfanın yerleşim planını ve tasarımını veya bir sayfada bulunan formu kullanmayacağınızı, görüntülemeyeceğinizi, yansıtmayacağınızı veya çerçevelemeyeceğinizi;


● Sitenin veya Uygulama’nın, Bagajındayeraç’ın bilgisayar sistemlerinin veya Bagajındayeraç sağlayıcılarının teknik teslim sistemlerinin kamuya açık olmayan alanlarına erişmeyeceğinizi, bunları kurcalamayacağınızı veya kullanmayacağınızı;


● Herhangi bir Bagajındayeraç sisteminin veya ağının güvenlik açığını yoklamaya, taramaya veya test etmeye teşebbüs etmeyeceğinizi veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama tedbirini ihlal etmeyeceğinizi;


● Site, Hizmetler, Uygulama veya Toplu İçerik sağlamak üzere kullanılan herhangi bir yazılımın şifresini çözmeye, kaynak koda dönüştürmeye, kaynak kodunu oluşturmaya veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmeyeceğinizi; ya da herhangi bir üçüncü tarafın bu bahsi geçenlerden herhangi birisini yapmasını sağlamayacağınızı, yapması için teşvik etmeyeceğinizi veya yardımcı olmayacağınızı;


● Yukarıda bahsedilenlerin herhangi birisini dolaylı olarak taahhüt etmeye veya gerçekleştirmeye teşebbüs veya teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz.


Bagajındayeraç, herhangi bir İçeriği soruşturma, yasaklama veya kaldırma ve yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte bunlardan herhangi birisinin ihlali halinde kanunun izin verdiği en geniş ölçüde kovuşturma açma hakkına sahip olacaktır. Bagajındayeraç, Sözleşme’yi ihlal eden kullanıcıları mahkemeye vermede emniyet yetkililerini işe dahil edebilir ve onlarla işbirliği yapabilir. Bagajındayeraç kullanıcıların Uygulama’ya veya Toplu İçeriklere erişimini veya bunları kullanımını izleme veya herhangi bir Üye İçeriğini inceleme veya düzenleme sorumluluğuna sahip değildir fakat Uygulama’yı çalıştırmak, Sözleşme’ye uygunluğunu sağlamak veya geçerli kanuna veya bir mahkeme, idari merci veya diğer kamu kurumu emirlerine veya gerekliliklerine uymak amacıyla bu hakkını saklı tutar.


Yasaklanan Ürünler


Sponsor, Yolcu ve Üyeler; mallar, transit nakliyat veya varış için geçerli olmak üzere, herhangi bir yerel veya uluslararası kanunda veya yasal düzenlemede yasaklanmış herhangi bir ürünü elde etmemeyi veya getirilmesini talep etmemeyi açıkça kabul eder. Boşaltma, yükleme ya da transit nakliyat yetki alanları tarafından yasaklanan herhangi bir ürünü talep etmekten veya getirmekten kaçınmak hem Sponsorun hem Yolcunun sorumluluğu olup, bu hususta Bagajındayeraç’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yasaklanmış kalemlere aşağıda yer verilenler dahil olup, bunlar ile sınırlı değillerdir:


● Alkol ve tütün ürünlerini

● Döviz

● Çalıntı mal

● Yasa dışı uyuşturucular veya yasalara aykırı düzenlenen ilaçlar (reçeteli ilaç)

● Kontrollü ilaçlar ve psikotrop maddeler

● Soyu tükenmekte olan vahşi hayvan türleri ve bunların yan ürünleri

● Pornografi veya müstehcen materyaller, yayınlar, video kasetler/diskler ve yazılımlar,

● Telif hakkı bulunan yayınların, video kasetlerin, video kompakt disklerin, lazer disklerin, kayıtların veya kasetlerin reprodüksiyonu

● Yolcu tarafından satın alınmayan kolilerin taşınması

● Belirli gıda ve tarım ürünleri

● Tüm sakız formları

● Kurşun geçirmez giysiler

● Oyuncak silahlar, tabancalar ve revolverlar

● Ateşli silahlar, bıçaklar, coplar, mızraklar, kılıçlar veya diğer silahlar

● Mühimmat, patlayıcılar veya kimyasallar

● Kontak lensler ve optimetri ürünleri

● Farmasötikler

● İlaçlar

● Tıbbi cihazlar ve aletler

● Zehirler

● Sahte ürünler

● Canlı hayvanlar veya böcekler

● Aerosoller veya yanıcı maddeler

● Menşei, varış yeri veya menşei ile varış yeri arasında transit nakliyatın yetki alanında kanun gereği yasaklanmış herhangi bir ürün

● Sahte mallar

● Diğer pazar platformlarını tanıtan listeler


İthalat Kısıtlamaları ve Ücretler


Tüm geçerli gümrük vergilerini, tarifelerini ve ürünler bazında uygulanan ücretleri iyi bilmek, bunları Yolcu teklifinde belirtmek ve dahil etmek, satın alımlarını bildirmek ve varış noktalarına varmaları üzerine ilgili kontrol noktalarında geçerli olan ilgili vergileri ödemek Yolcuların yegâne sorumluluğundadır. Bagajındayeraç kullanan Sponsorlar da ücretlendirmeye, ilgili ülkenin Gümrük Vergisine bağlı ilgili vergilerini de dahil edeceklerdir. Ayrıntılı olmasa da Bagajındayeraç, Üyelerin seyahat varış yerleri, seyahatleri için geçerli kuralları ve yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi bulabildikleri belirli resmi sitelere ve üçüncü taraf sitelerine bağlantılar sağlayabilir.


Mülkiyet, Fikri Mülkiyet, Telif Hakkı ve Ticari Marka


Uygulama’da veya işbu belgede kullanılan Bagajındayeraç’ın tüm ticari markaları, hizmet markaları, logoları, ticari isimleri ve diğer tescilli isimleri, Bagajındayeraç’ın ticari veya tescilli ticari markaları veya ticari takdim şekilleridir. Uygulama içinde kullanılan ve Bagajındayeraç hizmetine dahil edilen veya bunun aracılığıyla erişime sunulan tüm diğer markalar, hizmet markaları ve logolar, ilgili sahiplerinin ve içerik sağlayıcılarının markaları, hizmet markaları ya da logolarıdır.


İçerik ve Markalar: (i) Hiçbir sınırlama olmaksızın, metin, belgeler, makaleler, broşürler, tanımlar, ürünler, yazılım, grafikler, fotoğraflar, sesler, videolar, etkileşimli özellikler ve hizmetler de dahil olmak üzere Uygulama içindeki içerik (hepsi birlikte “Materyaller”) ve (ii) Kullanıcı (Sponsor, Yolcu, Üye) Bilgileri (Materyaller ile birlikte “İçerik”) ve (iii) burada bulunan markalar, hizmet markaları ve logolar (“Markalar”), Bagajındayeraç’ın ve/veya içerik sağlayıcılarının mülkiyetindedir ve ilgili telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır.


Site, Uygulama veya Hizmetler tarafından üretilen yazılım, veri ve Site üzerinde hazır bulundurulan tüm diğer malzemeler ve materyaller Bagajındayeraç tarafından sınırlı ve münhasır olmayan bir bazda size lisanslanır. Kullanıcılar, bu tür mülkiyet haklarını tehlikeye sokmak, sınırlandırmak veya bunlara müdahale etmek için herhangi bir adım atmayacaktır. İşbu Sözleşme’nin, yukarıda açıkça verilmiş olan sınırlı lisans haricinde bir lisans içerdiği farz edilmeyecektir. Bagajındayeraç, işbu Sözleşme’de açıkça yer verilmeyen tüm haklarını saklı tutmaktadır.


Bagajındayeraç logo tasarımı, çeşitli ülkelerde tescil bekleyen ticari markalardır. Site kullanımı, sizlerin bu ticari markalardan herhangi birisini kullanmanız, çoğaltmanız veya dağıtmanız için bir lisans vermez. Ek olarak;


1. Tüm telif hakları, internet sitesi nüshaları ve görüntüleri Bagajındayeraç’a aittir;


2. Bagajındayeraç adını veya ticari markasını içeren herhangi bir meta etiketi veya herhangi bir başka “gizli metni” Bagajındayeraç’ın önceden yazılı rızasını almaksızın kullanamazsınız;


3. İnternet sitesini kullanırken, tüm internet sayfalarını veya ekranı yalnızca kendi kişisel kullanımınız için yazdırabilirsiniz ya da elektronik olarak saklayabilirsiniz;


4. Bagajındayeraç’dan önceden yazılı onay almaksızın başka bir internet sitesinde veya hizmette kullanmak üzere siteden bilgileri kazıyamazsınız, çerçeveleyemezsiniz veya görüntüleyemezsiniz;


5. Siteye sınırlı biçimde bir köprü düzenleyebilirsiniz;


Bagajındayeraç diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve diğerlerinin de aynı şekilde saygı duymasını bekler. Bagajındayeraç, Sitede Sponsorlardan ve/veya Yolculardan görüntüler ve/veya içerikler yayınlayabilir veya düzenleyebilir. Bagajındayeraç, üçüncü taraf telif hakkını, ticari markasını veya diğer yasal korumaları ihlal eden içerikleri, bilgileri veya materyalleri düzenlememeye ve kaldırmaya gayret eder.


Üçüncü Taraf Kaynakları ve İçerikleri


Uygulama, Bagajındayeraç tarafından kontrol edilmeyen Üçüncü Taraf Kaynaklar’dan (aşağıda tanımlanmıştır) sağlanan içeriği (“Üçüncü Taraf İçeriği”) görüntülemenizi, bunlara erişim sağlamanızı, bağlanmanızı veya kullanımınızı sağlayabilir. Uygulama ayrıca, Üçüncü Taraf Kaynaklar ile iletişim kurmanızı ya da etkileşime girmenizi sağlayabilir. “Üçüncü Taraf Kaynak(lar)” şu anlama gelmektedir: (i) üçüncü taraf web uygulamaları ve hizmetleri ve (ii) ortaklarımız, içerik sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz


Bagajındayeraç, Üçüncü Taraf Kaynaklar ile ilişkili değildir ve üzerlerinde bir kontrolü bulunmamaktadır. Bagajındayeraç, herhangi bir Üçüncü Taraf Kaynak’ın içeriği, kullanım koşulları, gizlilik ilkeleri, eylemleri ya da uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Lütfen bu faaliyetlerden önce etkileşime girdiğiniz Üçüncü Taraf Kaynak’ın kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini okuyunuz.


Bagajındayeraç, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği’nin doğruluğunu, uygunluğunu, kullanışlılığını, güvenliğini ya da Fikri Mülkiyet Hakları ya da buna ilişkin hiçbir garanti vermemektedir ve bu hususlarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


Bagajındayeraç, Üçüncü Taraf İçeriği içinde bulunan ya da bir Üçüncü Taraf Kaynak tarafından iletilen hiçbir reklam, tanıtım, kampanya, ürün, servis ya da diğer materyalden sorumlu değildir.


Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanılması yoluyla erişilebilen Üçüncü Taraf Kaynak’a ait mecraların kendilerine ait koşulları olduğunu ve verilecek hizmetler için ücret talep edebileceklerini bilmekte ve bu konuyla ilgili Bagajındayeraç’dan hiçbir nam ve koşul altında talepte bulunamayacağını kabul etmektedir. Söz konusu koşulları değerlendirmek ve bunlara uymak kullanıcıların sorumluluğundadır.


Kullanıcıların Uygulama aracılığı ile giriş yapmış olduğu Üçüncü Taraf Kaynak’a ait mecralara ilişkin Bagajındayeraç’ın hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur. Söz konusu mecraların kullanıcılar için soruna ya da zarara neden olması durumunda kullanıcılar, zararların giderilmesi ve/veya sorunun çözülmesi yönündeki taleplerini doğrudan Üçüncü Taraf Kaynak’a iletmekle yükümlü olup, Bagajındayeraç’dan hiçbir nam ve koşul altında talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.


Garanti Koşulları, Yükümlülük ve Feragatler


SİTEYİ, UYGULAMAYI, HİZMETLERİ KULLANMAYI TERCİH EDERSENİZ, BUNU SADECE RİSKİ SİZE AİT OLACAK ŞEKİLDE YAPARSINIZ. Bagajındayeraç’ın Yolcu VE Sponsor DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÜYE İÇİN GEÇMİŞ ARAŞTIRMALARI YÜRÜTME SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI FAKAT BU TÜR GEÇMİŞ ARAŞTIRMALARINI KENDİ MUTLAK TAKDİRİNDE GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİ KABUL VE TEYİT EDERSİNİZ. SİTE, UYGULAMA, HİZMETLER, TOPLU İÇERİK VE BAŞVURU PROGRAMI “OLDUĞU GİBİ”, “MÜMKÜN OLDUĞU KADAR” VE “SUNULDUĞU GİBİ” ZEMİNİNDE AÇIK YA DA ZIMNİ, HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANIR. YUKARIDA BAHSİ GEÇENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, Bagajındayeraç AÇIKÇA HER TÜR TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, ZİLYETLİK VEYA İHMAL ETMEME GARANTİLERİNDEN VE SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN KARARLAŞTIRMIŞ OLDUKLARI ÖNCEKİ BENZER ŞARTLARI UYGULAYARAK ANLAŞILMAYAN VEYA YORUMLANMASI GEREKEN HUSUSLARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURMALARINDAN VEYA TİCARETİN KULLANIMINDAN DOĞAN HER TÜR GARANTİDEN AÇIKÇA FERAGAT EDER. Bagajındayeraç, HERHANGİ BİR LİSTENİN, HİZMETLERİN VEYA TOPLU İÇERİĞİN KALİTESİNE VEYA SİTE, UYGULAMA, HİZMETLER ARACILIĞIYLA EDİNİLEN HERHANGİ BİR TOPLU İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNA, ÜCRETİNE, KALİTESİNE, ZAMANLAMASINA, TAMLIĞINA VEYA GÜVENİLİRLİĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK Bagajındayeraç’dan VEYA SİTE, UYGULAMA, HİZMETLER VEYA TOPLU İÇERİK ARACILIĞIYLA EDİNİLEN HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, İŞBU BELGEDE AÇIKÇA VERİLMEMİŞ BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. SİTENİN, UYGULAMANIN VEYA HİZMETLERİN DİĞER KULLANICILARI VE HERHANGİ BİR Sponsor VE Yolcu DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SİTEYİ, UYGULAMAYI VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN BİR SONUCU OLARAK İLETİŞİM KURDUĞUNUZ VEYA ETKİLEŞİMDE BULUNDUĞUNUZ DİĞER KİŞİLER İLE OLAN TÜM İLETİŞİMLERİNİZDEN VE ETKİLEŞİMLERİNİZDEN TEK BAŞINIZA SORUMLU OLURSUNUZ. Bagajındayeraç’ın SİTE, UYGULAMA VEYA HİZMET KULLANICILARININ BEYANLARINI DOĞRULAMAK İÇİN HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. Bagajındayeraç, SİTE, UYGULAMA VEYA HİZMET KULLANICILARININ DAVRANIŞLARINA VEYA BUNLARIN MEVCUT VEYA GELECEKTEKİ SİTE, UYGULAMA VEYA HİZMET KULLANICILARI İLE UYUMUNA İLİŞKİN HİÇBİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAZ. BU TÜR TOPLANTILARIN, Bagajındayeraç, Bagajındayeraç YÖNETİCİLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VE İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN DÜZENLENİP DÜZENLENMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN ÖZELLİKLE ÇEVRİMDIŞI VEYA BİZZAT GÖRÜŞMEYE KARAR VERMENİZ DURUMUNDA Sponsor VE Yolcu DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SİTE, UYGULAMA VEYA HİZMETLERİN DİĞER KULLANICILARI VE SİTE, UYGULAMA, VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZ SONUCUNDA İLETİŞİM KURDUĞUNUZ VEYA ETKİLEŞİMDE BULUNDUĞUNUZ DİĞER KİŞİLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜM İLETİŞİMLERDE VE KURULAN TÜM ETKİLEŞİMLERDE MAKUL TEDBİRLER ALMAYI; BU TÜR ZARARLARIN VE HAK TALEPLERİNİN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, ARIZİ NİTELİKTE OLSUN VEYA OLMASIN, SİZİN SİTEYİ KULLANIMINIZDAN DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN, CEZAİ NİTELİKTEKİ, ÖZEL VEYA RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARLARDAN VEYA HERHANGİ BİR İÇERİKTEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KULLANIMINIZDAN SİTE İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR DİĞER HAK TALEPLERİNDEN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA YAYINLANAN, DAĞITILAN VEYA BAŞKA TÜRLÜ KULLANIM İÇİN HAZIR BULUNDURULAN İÇERİĞİN VEYA HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KAYIPLARDAN VEYA ZARARLARDAN Bagajındayeraç’ın YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. Bagajındayeraç, SİTEYE SAĞLAMIŞ OLDUĞUNUZ BİLGİLERİ KORUMAK İÇİN ADİL TİCARETE UYGUN HAREKET EDECEKTİR FAKAT SİZ AYNI ZAMANDA BU TÜR BİLGİLERİ GÖNDERMENİZİN RİSKİNİN SADECE SİZE AİT OLDUĞUNU VE İŞBU VESİLE İLE Bagajındayeraç’ın HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ TÜM SORUMLULUKLARDAN FERAGAT EDEREK SORUMLULUĞU SİZE YÜKLEDİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.


Bagajındayeraç, UYGULAMANIN, HİZMETLERİN, TOPLU İÇERİĞİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA VEYA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ BAZDA KULLANIMA HAZIR OLACAĞINA, HATALAR, GÜVENLİK İHLALLERİ YA DA VİRÜS SALDIRILARINDAN MUAF OLACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. SİZLER KENDİ SİSTEMLERİNİZİ YEDEKLEMEKTEN MÜNFERİDEN SORUMLU OLACAKSINIZ. UYGULAMA KAPSAMINDAKİ HİZMET, TEKNİK İMK NSIZLIKLAR VEYA MÜCBİR SEBEPLERLE AKSAYABİLİR VEYA Bagajındayeraç’ın TEK TARAFLI KARARI İLE ASKIYA ALINABİLİR. UYGULAMA, RUTİN BAKIM, YÜKSELTME YA DA DİĞER NEDENLERDEN DOLAYI ARA ARA KULLANIM DIŞI OLABİLİR. Bagajındayeraç İNTERNETTEKİ TEKNİK SORUNLAR, YAVAŞ BAĞLANTI, TRAFİK SIKIŞIKLIĞI, SUNUCULARDAKİ YÜKLENME YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ. Bagajındayeraç’ın, UYGULAMA ÜZERİNDE YER VERİLEN YA DA REKLAMI YAPILAN BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA AİT HERHANGİ BİR İÇERİK, ÜRÜN YA DA HİZMETLE İLGİLİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. Bagajındayeraç HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN TEK TARAFLI KARARI İLE UYGULAMA KAPSAMINDAKİ HİZMETLERE İLAVELER VE GELİŞTİRMELER YAPMA, BUNLARI DEĞİŞTİRME, İPTAL ETME, İÇERİKTEN ÇIKARMA, KULLANIMDAN KALDIRMA VEYA SİLME HAKKINI SAKLI TUTAR.


Sorumluluğun Sınırlandırılması


Tersine hiçbir hükme bakılmaksızın ve yasaların izin verdiği en geniş ölçüde:


Bagajındayeraç, HİÇBİR DURUMDA BU KOŞULLAR ÇERÇEVESİNDE YA DA KULLANICILARIN UYGULAMAYA ERİŞMESİ, UYGULAMAYI KULLANMASI YA DA KULLANAMAMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR TÜRDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL VE ARIZİ ZARARLARDAN YA DA VERİ, GELİR, KAR YA DA İTİBAR KAYBINDAN, BU ZARAR YA DA KAYIPLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI D HİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA ORTAYA ÇIKAN VEYA DİĞER HASARLARDAN, HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.


BU SINIRLANDIRMA, ZARARIN YA DA KAYBIN, SÖZLEŞMESEL SORUMLULUK, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUKTAN KAYNAKLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN GEÇERLİDİR.


Bagajındayeraç’ın BU KONUDA YAPMIŞ OLDUĞU HERHANGİ BİR YAZILI VEYA SÖZLÜ UYARI, KULLANICILARIN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRACAK ŞEKİLDE YORUMLANMAYACAKTIR.


HİÇBİR DURUMDA, BU KOŞULLAR YA DA KULLANICILARIN UYGULAMAYI KULLANMASI YA DA KULLANAMAMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN Bagajındayeraç’ın TOPLAM SORUMLULUĞU, VARSA Sponsorun TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNDEN ÖNCEKİ ÜÇ (3) AY İÇİNDE UYGULAMANIN KULLANIMI İÇİN Bagajındayeraç’a ÖDENEN ÜCRETLERİN TOPLAM MİKTARINI YA DA HİÇBİR ÜCRETLENDİRME YAPILMAMIŞ İSE BU DURUMDA YÜZ DOLAR ($100)’I AŞAMAZ.


KULLANICILAR, Bagajındayeraç’ın UYGULAMA İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DESTEK VERMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA OLMADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.


KULLANICILAR, Bagajındayeraç’la VEYA DİĞER ÜYELER İLE ARASINDAKİ İLİŞKİDEN DOĞAN TÜM RİSKİN KENDİSİNE AİT OLACAĞINI KABUL EDER.


KULLANICILAR, Bagajındayeraç’ı, AŞAĞIDAKİLERDEN DOĞAN HER TÜRLÜ TALEPLER, ZARARLAR, KAYIPLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER, MASRAFLAR VE HARCAMALARDAN (HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) VARESTE TUTMAYI KABUL ETMEKTEDİR: (İ) UYGULAMA’YI KULLANIMINIZ YA DA KULLANAMAMANIZ; (İİ) KULLANICI BEYANLARINIZ; (İİİ) HERHANGİ BİR UYGULAMA KULLANICISI İLE ETKİLEŞİMİNİZ; YA DA (İV) BU KOŞULLARI İHLALİNİZ.


Gizlilik - Veri Toplama


Bagajındayeraç’ın Gizlilik Politikası’nın kişisel bilgilerinizin toplanmasını ve kullanımını yönettiğini kabul edersiniz. Kullanıcıların güvenliği, gizliliği ve korunması için Bagajındayeraç, Site ve/veya Hizmet üzerindeki tanımlanabilir ve özel iletişim bilgilerinin değişimine göz yummaz. Ancak, kişisel bilgilerinin Site ve Hizmet üzerinde dağıtımını korumak üzere gerekli önlemleri ve tedbirleri almak Sponsorun ve Yolcunun sorumluluğundadır.


Bagajındayeraç, Uygulama ile bağlantılı olarak topladığı ya da elde ettiği gizli veya kişisel verileri, yalnızca https://www.bagajindayerac.com internet adresinde yer alan “Gizlilik Politikası” uyarınca toplayacağını ve kullanım şartlarının, yayınlandığı şekliyle “Gizlilik Politikası”na bağlı olacağını beyan eder. Bagajındayeraç aracılığıyla gizli veya kişisel verilerinizin nasıl toplandığını ve işlendiğini anlayabilmek adına lütfen GİZLİLİK POLİTİKAMIZI ve ÇEREZ POLİTİKAMIZI inceleyin.


Bagajındayeraç, bilgi edinmek ve toplamak için benzer otomatik teknikler ile bağlantılı “çerezler” (web işaretçileri veya izleme URL’leri gibi) kullanır. Bir çerez, kayıt tutma amaçları için sizin cihazınızdan (örn., telefonunuz veya bilgisayarınız) aktarılan küçük bir veri dosyasıdır. Örneğin, başka bir çerez sizin tercihlerinizi ve diğer bilgilerinizi saklarken bir çerez Sitenin sizin tarayıcınızı tanımasına imkân verebilmektedir.


Tarayıcınız, tüm çerezleri reddetmek veya her bir çerezi kabul edip etmemeniz hususunda karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak gibi, çerezler ile nasıl baş edeceğinizi ayarlamanıza izin verebilir. Lütfen, Sitenin bazı bölümlerinin planlandığı gibi çalışmayabileceğini veya çerezler olmadan hiçbir şekilde çalışmayabileceğini unutmayınız.


Uygulama, Bagajındayeraç tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar içerecektir. Bagajındayeraç, üçüncü taraf internet siteleri üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir. Bu diğer internet siteleri, kendi çerezlerini, web işaretleyicilerini veya diğer dosyaları sizin cihazınıza yerleştirebilir ve sizden kişisel bilgiler toplayabilir ve talep edebilir. Bu siteler, kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkında kendi koşullarına sahip olacaktır. Bagajındayeraç, ziyaret ettiğiniz diğer internet sitelerinin hizmet kullanım şartlarını ve gizlilik politikalarını okumanız için teşvik eder.


Bagajındayeraç, çerezleri aşağıda belirtilenler ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmayan amaçlar için kullanabilmektedir:


● Sitenin farklı web sayfaları ve tarayıcı oturumları boyunca işleyişine imkân vermek, kolaylaştırmak ve geliştirmek;

● Hizmetlerimizi kullanmak için oturum açtığınızda sizi tanımak,

● Deneyimi daha kusursuz kılmak için Siteye erişiminizi ve Site kullanımınızı basitleştirmek;

● Sitenin performansını, faaliyetlerini ve etkinliğini izlemek, takip ve analiz etmek, böylece deneyimi iyileştirebilmek ve optimize edebilmek;

● Siz ve ihtiyaçlarınız ile daha ilgili içeriği size göstermek (belirli ürün reklamlarını veya promosyonlarını içerebilir) ve Hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtımlar da dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek özellikleri, ürünleri ve hizmetleri size sunabilmek,

● Ayrıca, müşterilerin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlayarak araştırma ve sistem kontrolü yapabilmek ve hizmetlerimizin performansını ölçmek ve anlamak için kullanmaktayız.


Bagajındayeraç sürekli olarak, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, imha edilmeye veya değiştirilmeye karşı korumaya yönelik idari, teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri uygulamaya ve bu tedbirleri güncellemeye gayret eder. Ancak, internet üzerinden hiçbir aktarım yöntemi ve hiçbir elektronik bilgi saklama yöntemi %100 güvenli ve garantili olamaz. Bu itibarla Bagajındayeraç, aktarımınızın ve sakladığı kişisel bilgilerinizin mutlak güvenliğini garanti edemez.


İşbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir bölümünü kabul etmezseniz bu durumda Bagajındayeraç Siteyi ve Hizmetleri size sağlayamaz ve siz Uygulama ve Site erişimini derhal durdurmalı ve Bagajındayeraç Hesabınızı devre dışı bırakmalısınız.


Askıya Alma, Fesih, Hesap İptali


İşbu Sözleşme ve referans yoluyla işbu Sözleşmeye dahil edilen Gizlilik Politikası, kullanıcılar tarafından feshedilene dek yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme’yi istediği zaman, herhangi bir nedenle sonlandırabilir. Bagajındayeraç, işbu sözleşmelerin, Uygulama’nın ya da herhangi bir bölümünün feshi durumunda kullanıcılara ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcılar, Bagajındayeraç’ın tek taraflı kararıyla Uygulama’nın kullanımını ve Bagajındayeraç Hesabını dilediği zaman, herhangi bir bildirim yapmaksızın, sınırlandırma, askıya alma, devre dışı bırakma veya iptal etme kararı alabileceğini kabul eder.


Bagajındayeraç’ın işbu Şartlar kapsamındaki takdir yetkisini bu şekilde kullanması halinde, aşağıda belirtilenlerin tümü size önceden bildirim veya açıklama yapılarak veya yapılmadan meydana gelebilir:


(i) Bagajındayeraç Hesabınız devre dışı bırakılacaktır veya askıya alınacaktır, şifreniz devre dışı bırakılacaktır ve Site veya Hizmete erişim sağlayamayacaksınız veya Bagajındayeraç’dan veya Yolcudan yardım kabul edemeyeceksiniz;


(ii) Yolcu tarafından kabul edilmeyi bekleyen veya kabul edilen herhangi bir Sipariş derhal sonlandırılacaktır,


(iii) Yolcuya potansiyel bir Siparişin iptal edildiğini bildirebiliriz,


(iv) mevcut olabilecek potansiyel alternatif Yolcu hakkında sizi bilgilendirmek için Sponsor ile irtibat kurabiliriz ve (v) siz, Bagajındayeraç hesabınızın askıya alınması, devre dışı bırakılması veya sonlandırılması sonucunda iptal edilen Siparişler için herhangi bir tazminata yetkili olmayacaksınız.


Değişiklik


Bagajındayeraç olarak; Uygulama’yı veya hizmetlerimizi sürekli olarak değiştirmekte ve geliştirmekteyiz. Kullanıcılar, Bagajındayeraç’ın tamamen kendi insiyatifi ile işbu Sözleşme’de veya buraya referans olarak dahil edilen herhangi bir başka belgede, size bildirimde bulunarak veya bulunmadan, değişiklik yapma, koşulları iptal etme ve/veya yeni koşullar ekleme hakkına sahip olduğunu, Uygulama’nın herhangi bir bölümünü veya tümünü değiştirme veya özellikler veya işlevler ekleme ya da kaldırma hakkını saklı tuttuğunu, yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Uygulama’nın kullanılmaya devam edilmesi durumunda, bunun söz konusu değişikliklerin kabul edilmesi anlamına geleceğini kabul eder.


İşbu Şartlarda veya buraya referans olarak dâhil edilmiş başka bir belgede değişiklik yapmamız durumunda, değişiklikleri Uygulama’da yer alan “Kullanım Şartları” sayfalarında ilan edeceğiz veya başka bir şekilde size bildirmeye çalışacağız. Ancak sizi ayrıca bilgilendirmediğimiz sürece, Uygulama’yı kullandığınız zamanda geçerli olan Kullanım Koşulları’na ve buraya referans olarak dahil edilen herhangi bir başka belgede yer alan şart ve koşullara tabi olacaksınız. Bu Kullanım Koşulları’ndan herhangi birinin geçersiz, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz görülmesi halinde, bu koşul bölünebilir olarak addedilecek ve diğer koşulların geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.


İşbu Sözleşme’de yer alan Uygulama’ya ilişkin olarak Bagajındayeraç tarafından sunulan tüm bilgiler ve vaatler Uygulama bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup, bugünden sonra Bagajındayeraç tarafından işbu Sözleşme’de verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.


Değiştirilmiş veya tadil edilmiş olanlar dahil olmak üzere Sözleşme’yi ve bu koşullar ile bağlanmayı kabul etmediğiniz takdirde, gittiğiniz için üzülürüz, fakat tek yapmanız gereken Uygulama’yı kullanmayı veya Uygulama’ya erişim sağlamayı durdurmaktır.


Sitenin ve Uygulamanın belirli alanları (ve sizin Hizmetlerin belirli yönlerine veya Toplu İçeriğe erişiminiz veya bunları kullanımınız) yayınlanan farklı şart ve koşullara sahip olabilir veya sizin ek şart ve koşulları kabul etmenizi ve bunlara uymanızı gerektirebilir. İşbu Şartlar ve Sitenin, Uygulamanın, Hizmetlerin veya Toplu İçeriğin belirli bir alanı için yayınlanan şart ve koşullar arasında bir ihtilaf olması durumunda, ikinci bahsi geçen şart ve koşullar sizin Siteyi, Uygulamayı, Hizmetleri veya Toplu İçeriği kullanmanıza veya bunlara erişim sağlamanıza ilişkin olarak öncelikli olacaktır.


İletişim İzni


Bir Hesap oluşturarak ve Üye olarak, Uygulama’yı kullanımınızın bir parçası olarak size metin iletileri (SMS) veya elektronik posta (E-MAİL) gönderebileceğimizi kabul edersiniz. Bu tür kullanımlar, sınırlama olmaksızın, Bagajındayeraç’tan veya Üyelerinden talep ettiğiniz bilgileri size sağlamayı, kullanıcı bilgilerini doğrulamayı, Uygulama’nın özellikleri, işlevleri, iyileştirmeleri veya değişiklikleri veya Hesabınızın diğer yönleri hakkında sizi bilgilendirmeyi kapsamakta olup, ayrıca Bagajındayeraç’ın YÜRÜRLÜĞE SOKABİLECEĞİ UYGULAMALAR ÇERÇEVESİNDE; DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK SATICI VE İŞ ORTAKLARI TARAFINDAN, GENEL VE ÖZEL KAMPANYALAR, AVANTAJLAR, ÜRÜN, HİZMET TANITIMLARI, REKL M, PAZAR ARAŞTIRMASI ANKETLERİ VE DİĞER MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ UYGULAMALARI, BİLGİLENDİRMELERİNE İLİŞKİN OLARAK HER TÜRLÜ ELEKTRONİK İLETİŞİM ARACI İLE SİZE ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İZİN VERDİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ.


Aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek pazarlama iletişimleri ve/veya pazarlama bültenlerini kabul etmeyi bırakabilirsiniz;


● Tam adınızı, adresinizi ve posta kodunuzu ve gerçekten kullandığınız e-mail adresinizi vererek [email protected] üzerinden bize e-mail gönderiniz.

● Aynı zamanda, bizden gelen tüm pazarlama e-mail iletişimlerinin alt bilgisinde yer alan “Üyelikten Çık” bağlantısını tıklayarak e-mail veri tabanımızdan çıkabilirsiniz.

● Bagajındayeraç uygulaması içinde yer alan “Ayarlar” bölümünden de iletişim tercihlerinizi (sms, e-mail, notification) güncelleyebilirsiniz.


Ancak e-posta adresiniz hala gereklidir ve iletilen Siparişler için atanmış Yolcularımızdan sipariş bildirimleri, sipariş güncellemeleri ve mesajları için Uygulama’yı kullanımınızın başlangıcından sonuna kadar yine etkin olmak zorundadır. Bagajındayeraç’tan mesaj iletisi ve e-posta iletişimlerini almamayı tercih etmenizin, Uygulama’yı kullanımınızı ve tam olarak kullanma kabiliyetinizi etkileyebileceğini kabul edersiniz.


Geçerli Kanun ve Yetkili Mahkeme


İşbu Hizmet Kullanım Şartları, Amerika Birleşik Devletleri Kanunları’na uygun olarak yönetilecektir ve California Mahkemeleri işbu Hizmet Kullanım Şartları uyarınca ve işbu Şartlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hak talebi veya ihtilaf konusunda münhasır olmayan bir yargı yetkisine sahip olacaklardır.


Bagajındayeraç İrtibat


İşbu şartlara veya Bagajındayeraç Uygulaması’na ilişkin herhangi bir sorunuz, düşünceniz veya endişeniz varsa, lütfen Destek ekibimize [email protected] adresinden bir talep göndererek bizimle iletişime geçiniz.